Choisissez votre affichage : Liste Screenshots
 
 Nom   Taille 
  H.E.R.O. (1984)(Pony Canyon)[cr Purplesoft][o]   13 Ko  
  H.E.R.O. (1984)(Pony Canyon)[o]   12 Ko  
  H.E.R.O. (1984)(Pony Canyon)[u][b]   12 Ko  
  Hadesu no Monshou. The Seal of Hades (1986)(Casio)   18 Ko  
  Hadesu no Monshou. The Seal of Hades (1986)(Casio)[a]   18 Ko  
  Haja no Fuin (1987)(Kogado)(jp)   61 Ko  
  Hal Gamecase (2002)(JAM)   191 Ko  
  Hanafuda (1984)(Toshiba-EMI)   17 Ko  
  Hanafuda Koi Koi - Gostop Godori (1984)(Ascii)   9 Ko  
  Hanafuda Koi Koi - Gostop Godori (1984)(Ascii)[o]   9 Ko  
  Hang-On (1986)(Pony Canyon)   18 Ko  
  Hang-On (1986)(Pony Canyon)[a2]   18 Ko  
  Hang-On (1986)(Pony Canyon)[a]   18 Ko  
  Happy Fret (1985)(Micro Cabin)   11 Ko  
  Harapeko Pakkun (1984)(Ascii)   4 Ko  
  Harry Fox MSX Special (1986)(Micro Cabin)(jp)   60 Ko  
  Harry Fox Yki no Maoh (1985)(Micro Cabin)(jp)   41 Ko  
  Hayabusa. Moonsweeper (1985)(Toshiba-EMI)   12 Ko  
  Head over Heels (1987)(Ocean Software)   32 Ko  
  Heavy Boxing (1983)(Hal)   7 Ko  
  Heavy Boxing (1983)(Hal)[a]   6 Ko  
  Heist, The (1985)(Comptiq)   14 Ko  
  Heist, The (1985)(Comptiq)[a]   14 Ko  
  Heli Tank (1984)(Ascii)   9 Ko  
  High Way Star (1984)(Ascii)   7 Ko  
  High Way Star (1984)(Qnix)   7 Ko  
  Hisya (1985)(Micro Cabin)(jp)   10 Ko  
  Hitsuji Yai. Pretty Sheep (1984)(Hudson Soft)   5 Ko  
  Hitsuji Yai. Pretty Sheep (1984)(Hudson Soft)(jp)   5 Ko  
  Hole in One (1984)(Hal)   13 Ko  
  Hole in One (1984)(Hal)[a2]   13 Ko  
  Hole in One (1984)(Hal)[a3]   13 Ko  
  Hole in One (1984)(Hal)[a]   13 Ko  
  Hole in One Professional (1986)(Hal)   25 Ko  
  Hole in One Professional (1986)(Hal)[a]   25 Ko  
  Hole in One Professional (1986)(Hal)[cr Hillsoft]   25 Ko  
  Home Calc (1984)(Matsushita Electric Industrial)(jp)   11 Ko  
  Hopper (1986)(Al Alamiah)   8 Ko  
  Hustle Chumy (1983)(General)   9 Ko  
  Hustle Chumy (1983)(General)[a]   9 Ko  
  Hydlide (1985)(T&E Soft)   17 Ko  
  Hydlide II - Shine of Darkness (1986)(T&E Soft)   63 Ko  
  Hydlide II - Shine of Darkness (1986)(T&E Soft)[a]   63 Ko  
  Hydlide II - Shine of Darkness (1986)(T&E Soft)[b]   63 Ko  
  Hydlide III - The Space Memories (1987)(T&E Soft)   192 Ko  
  Hydlide III - The Space Memories (1987)(Zemina)   192 Ko  
  Hype (1987)(Methodic Solutions)[b]   15 Ko  
  Hyper Olympic 1 (1984)(Konami)[RC-710]   12 Ko  
  Hyper Olympic 2 (1984)(Konami)[RC-711]   12 Ko  
  Hyper Rally (1985)(Konami)[a2][RC-718]   13 Ko  
  Hyper Rally (1985)(Konami)[a3][RC-718]   13 Ko  
  Hyper Rally (1985)(Konami)[a][RC-718]   13 Ko  
  Hyper Rally (1985)(Konami)[a][SCC+][RC-718]   20 Ko  
  Hyper Rally (1985)(Konami)[RC-718]   13 Ko  
  Hyper Rally (1985)(Konami)[SCC+][RC-718]   20 Ko  
  Hyper Sports 1 (1984)(Konami)[a][RC-715]   12 Ko  
  Hyper Sports 1 (1984)(Konami)[RC-715]   12 Ko  
  Hyper Sports 2 (1984)(Konami)[a][SCC+][RC-717]   20 Ko  
  Hyper Sports 2 (1984)(Konami)[RC-717]   13 Ko  
  Hyper Sports 2 (1984)(Konami)[SCC+][RC-717]   20 Ko  
  Hyper Sports 2 (1984)(Konami)[SCC][RC-717]   20 Ko  
  Hyper Sports 3 (1985)(Konami)[a2][RC-733]   24 Ko  
  Hyper Sports 3 (1985)(Konami)[a][RC-733]   24 Ko  
  Hyper Sports 3 (1985)(Konami)[RC-733]   24 Ko  
2001-2024 Planet Emulation