<< Page précédente Page suivante >>
 
 Nom   Taille 
 Lei Shen Zhuan Thunder Deity Biography (Chinese hack of Battle Garegga)   337 Ko 
 Oriental Legend / Xiyou Shi E Chuan (ver. 111, Chinese Board)   696 Ko 
 Oriental Legend / Xiyou Shi E Chuan (ver. 112, Chinese Board)   681 Ko 
 Oriental Legend / Xiyou Shi E Chuan (ver. ???, Chinese Board)   720 Ko 
 Street Fighter II': Champion Edition (Xiang Long, Chinese bootleg)   411 Ko 
 The Killing Blade / Ao Jian Kuang Dao (ver. 109, Chinese Board)   15.57 Mo 
 Bomb Jack (Taiwan) (Chinese Logo)   19 Ko 
 Choplifter (Taiwan) (Chinese Logo)   17 Ko 
 Dragon Wang (Taiwan) (Chinese Logo)   19 Ko 
 Hang-On II (Taiwan) (Chinese Logo)   18 Ko 
 Pitfall II (Taiwan) (Chinese Logo)   17 Ko 
 Tun Shi Tian Di III (China) (Simple Chinese) (Unl)   1.01 Mo 
 1945 Part 2 (Chinese hack of Battle Garegga) [Hack]   3.24 Mo 
 Biaofeng Zhanjing (Chinese bootleg) [Bootleg]   2.67 Mo 
 Cadillacs and Dinosaurs (Chinese bootleg, 930223 Asia TW) [Bootleg]   2.76 Mo 
 Dinosaur Hunter (Chinese bootleg, 930223 Asia TW) [Bootleg]   2.73 Mo 
 Gundhara (Chinese, bootleg?)   5.69 Mo 
 Lei Shen Zhuan Thunder Deity Biography (Chinese hack of Battle Garegga) [Hack]   337 Ko 
 Sand Scorpion (Chinese Title Screen, Revised Hardware)   721 Ko 
 Sangokushi II: Huo Fenghuang (Chinese bootleg, 921005 Asia) [Bootleg]   2.63 Mo 
 Sangokushi II: San Jian Sheng (Chinese bootleg set 1, 921005 Asia) [Bootleg]   2.72 Mo 
 Sangokushi II: San Jian Sheng (Chinese bootleg set 2, 921005 Asia) [Bootleg]   2.62 Mo 
 Sangokushi II: San Sheng Jian (Chinese bootleg set 1, 921005 Asia) [Bootleg]   2.62 Mo 
 Sangokushi II: San Sheng Jian (Chinese bootleg set 2, 921005 Asia) [Bootleg]   2.63 Mo 
 Sangokushi II: Sanguo Yingxiong Zhuan (Chinese bootleg set 1, 921005 Asia) [Bootleg]   2.59 Mo 
 Sangokushi II: Sanguo Yingxiong Zhuan (Chinese bootleg set 2, 921005 Asia) [Bootleg]   2.59 Mo 
 Sangokushi II: Sanguo Yingxiong Zhuan (Chinese bootleg set 3, 921005 Asia) [Bootleg]   2.6 Mo 
 Sangokushi II: Sheng Jian Sanguo (Chinese bootleg set 1, 921005 Asia) [Bootleg, Imperfect Graphics]   2.62 Mo 
 Sangokushi II: Sheng Jian Sanguo (Chinese bootleg set 2, 921005 Asia) [Bootleg, Imperfect Graphics]   2.63 Mo 
 Sangokushi II: Sheng Jian Sanguo (Chinese bootleg set 3, 921005 Asia) [Bootleg, No sound]   2.4 Mo 
 Sangokushi II: Sheng Jian Sanguo (Chinese bootleg set 4, 921005 Asia) [Bootleg, Imperfect graphics]   2.61 Mo 
 The King of Fighters '96 (Chinese Edition ver 1.0, hack) [Hack]   27.51 Mo 
 The King of Fighters '97 (10th Anniversary Chinese Edition, EGHT hack) [Hack]   27.78 Mo 
 Biaofeng Zhanjing (Chinese bootleg)   2.67 Mo 
 Dinosaur Hunter (Chinese bootleg)   2.73 Mo 
 Sangokushi II: Huo Fenghuang (Chinese bootleg)   2.63 Mo 
 Chinese Logic (Europe)   2 Ko 
 Chinese Juggler, The (1984)(Ocean Software)   14 Ko 
 Chinese Juggler, The (1984)(Ocean Software)   27 Ko 
 Chinese Juggler, The (1984)(Ocean Software)[a2]   14 Ko 
 Chinese Juggler, The (1984)(Ocean Software)[a]   27 Ko 
 Chinese Patience (1985)(Atlantis Software)   16 Ko 
 Chinese Juggler, The (1984)(Ocean Software)   16 Ko 
 Chinese Juggler, The (1984)(Ocean Software)[a2]   15 Ko 
 Chinese Juggler, The (1984)(Ocean Software)[a]   13 Ko 
 Chinese Patience (1985)(Atlantis Software)   16 Ko 
 Chinese Patience (1985)(Atlantis Software)[a]   16 Ko 
 
Pages : 1 [2]
2001-2020 Planet Emulation