Nom   Taille 
 Computer Ambush (1982)(SSI)   56 Ko 
 Armor Ambush (1982) (Mattel) [!]   3 Ko 
 Armor Ambush (1989) (Telegames) (PAL) [!]   3 Ko 
 Computer Ambush (1985)(SSI)   41 Ko 
 Computer Ambush v1.5 (1985)(SSI)   41 Ko 
 Ambush (1984)(Virgin Games)[cr Donald Duck]   6 Ko 
 Ambush (1984)(Virgin Games)[cr ASS]   6 Ko 
 Ambush (1984)(Virgin Games)[h Donald Duck+Co]   6 Ko 
 Ambush (1987)(Brian E. Williams & The Scientists)   27 Ko 
 Ambush! (1980)(Cursor Magazine)   2 Ko 
 Tank Ambush (1984)(Melbourne House)   2 Ko 
 Tank Ambush (1989)(Compute!)   3 Ko 
 Tank Ambush (1989)(Compute!)[a]   2 Ko 
 Ambush (1984)(Virgin Games)   22 Ko 
 Ambush (1984)(Virgin Games)[a]   99 Ko 
 Ambush   30 Ko 
 Ambush (hack?)   5 Ko 
 Ambush (Japan)   29 Ko 
 Ambush (Volt Electronics)   29 Ko 
 M-79 Ambush   8 Ko 
 Ambush   30 Ko 
 Ambush (hack?)   5 Ko 
 Ambush (Japan)   29 Ko 
 Ambush (Volt Elec co-ltd)   29 Ko 
2001-2017 Planet Emulation